Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

www.mineralofficial.com websitesi üzerinden faaliyetini yürüten NİSBETİYE MAHALLESİ NİSBETİYE CAD. AYYILDIZ İŞ MERKEZİ Apt.  No: 4/4 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde mukim MNRL TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“MNRL”)

Satın alma amaçlı www.mineralofficial.com web sitesine üye olan kullanıcı


KONU

İşbu Sözleşmenin konusu www.mineralofficial.com internet sitesi üzerinden kullanıcıya ulaşabilme ve kullanıcının işbu internet sitesinden istifade edebilme koşullarıdır. 

YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanıcı, www.mineralofficial.com internet sitesine üye olurken vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve gerçeğe aykırı beyanlar nedeniyle MNRL’in uğrayacağı zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve MNRL’in tüm zararlarını tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, MNRL tarafından kendisine verilen kullanıcı adı/şifre vb kişiye özgü kullanıma ait verileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, paylaştığı takdirde ortaya çıkabilecek tüm zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu konuda MNRL’den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, internet sitesini hukuk düzeni tarafından ön görülen meşru amaçlar için kullanacağını, aksi takdirde ortaya çıkabilecek zararlardan, hukuki ve cezai olarak kendisinin sorumlu olacağını taahhüt etmektedir. Kullanıcı, internet sitesinin faaliyetini ve hizmet sunmasını engelleyecek iş ve işlemlerde bulunamaz. Kullanıcı, www.mineralofficial.com internet sitesinin izinsiz kullanılmasından dolayı doğabilecek herhangi bir zarar nedeniyle MNRL’den tazminat talep etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

MNRL’nin her zaman tek taraflı olarak kullanıcının üyeliğini silme, faaliyetlerini dondurma, kullanıcıya ait belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Bu durumda MNRL’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

www.mineralofficial.com internet adresine ilişkin fikri mülkiyet hakları münhasıran MNRL’ye aittir ve ilgili mevzuat gereğince korunmaktadır. Mevzuat gereğince münhasıran MNRL’ye ait olan fikri mülkiyet hakları kullanıcı tarafından kullanılamaz.

MNRL tarafından www.mineralofficial.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. MNRL kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. MNRL, üyenin www.mineralofficial.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, MNRL TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“MNRL”) tarafından www.mineralofficial.com web sitesi aracılığıyla temsil edilen markalarla ilgili satış, promosyon, pazarlama, reklam, indirim, tanıtım, bilgilendirme, kampanya vb diğer faydaların sunulması amaçlı kısa mesaj, e-posta, mektup ve telefon kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Üyelik Sözleşmesini kabul etmekle Kullanıcı, web sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnini okuyup anlayarak kabul ettiğini, MNRL ile paylaştığı kişisel verilerinin ve özel nitelikteki kişisel verilerinin, Aydınlatma Metninde yer verilen amaç, kapsam ve şekilde MNRL tarafından işlenmesine açık rıza verdiğini ve yine kişisel verilerinin Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlarla üçüncü kişilere aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini ve muvafakat ettiğini beyan ve kabul eder.

MNRL, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

Taraflar, MNRL'ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK ‘nın ilgili maddelerine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.


DİĞER HÜKÜMLER

İşbu sözleşme kullanıcının üyeliğini iptal etmesi veya MNRL tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. MNRL kullanıcının üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda kullanıcının üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm merci İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleridir.

Kullanıcının, üyelik sözleşmesine onay vermesi sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelmektedir. İşbu sözleşme, kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve kullanıcı tarafından okunarak akdedilerek yürürlüğe girmiştir.